Menu Sluiten

ANBI

ANBI (versie 15 sep 2022)

ANBI PAGINA: Deze gegevens worden verstrekt in het kader van de transparantie die wij nastreven, en conform de Anbi regelingen van de Belastingdienst.
Vereniging “VRIENDENKRING VAN DE NIEUWE BAVO”, ook wel bekend als Vrienden van de KoepelKathedraal.
De Vriendenkring heeft een culturele ANBI status.

Handelsregister: 51480727
RSIN Fiscaal nummer: 8500.42.215
Bankrekening: NL27 INGB 0005 8295 25
Website: https://www.vriendenkringkoepelkathedraal.nl/
E-mail: vrienden@koepelkathedraal.nl

Secretariaat:

Leidsevaart 146
2014 HE HAARLEM
Tel: 023-5323077

Bestuursleden:

Voorzitter:
Dhr. S.A.E. van Rijt
Stalpaert van der Wielenstraat 30
2026TGHaarlem

Penningmeester:
Dhr. H.P.M. Windt
Kamperstraat 26a/rd
2012XC Haarlem

Lid:
Dhr. F.G. van Dongen
van der Vinnestraat 9
2023AG Haarlem

Lid:
Mevr. B. Blommesteijn
Bakkerstraat 24
2012ZK Haarlem

Doel van de Vereniging:

De Vereniging heeft ten doel:
het oprichten en in stand houden van een vriendenkring, met als bindend element de kathedrale basiliek Sint-Bavo, ook bekend als KoepelKathedraal St. Bavo, in al haar facetten, in het bijzonder de cultureel-historische aspecten van dit kerkgebouw;
het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van de luister en grandeur van dit kerkgebouw;
het bevorderen van de belangstelling voor de kathedrale basiliek Sint-Bavo als instituut en de met haar verbonden instellingen en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
De vereniging tracht zijn doelen onder meer te bereiken door het, met inachtneming van het religieuze gebruik van het gebouw, organiseren van bijeenkomsten, seminars, lezingen en evenementen.

Verder ondersteunt de vereniging projecten in de Koepelkathedraal. Zo is van 2014 tot en met 2019 de doopkapel van de Koepelkathedraal opnieuw gedecoreerd op initiatief van de vereniging. In 2019 is de nieuwe inrichting en decoratie van de doopkapel overgedragen aan de Parochie, de huidige BOAZ parochies. Dit is onder andere gefinancierd door de leden van de Vriendenkring.

Geld wordt op meerdere manieren ingezameld:

  • door giften van particulieren,
  • door projectgebonden ondersteuning door andere (vermogens) fondsen

Ingezamelde gelden worden óf gebruikt voor lopende projecten, óf in overleg met de schenkers toegevoegd aan het vermogen, met een doelstelling voor de langere termijn.

Beloningsbeleid:
De Vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst en betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden.

Jaarverslagen (pdf formaat):