Menu Sluiten

30 Nov 2022 20.00 uur Lezing in de Bavo door Herman Wesselink

WOENSDAG 30 November om 20.00u lezing van Herman Wesselink over de torens en koepel van de KoepelKathedraal St. Bavo, voorafgegaan door Ton van Eck op het orgel. Inloop om 19.45 via de hoofdingang tussen de torens.

Dr. Herman Wesselink is architectuurhistoricus en specialist op het gebied van de kerkelijke bouwkunst van de negentiende en de twintigste eeuw. In 2018 verdedigde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een proefschrift over bedreigde kerkgebouwen uit de genoemde periode. Sinds 2020 is hij als onderzoeker werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en onder andere bij het Programma Religieus Erfgoed betrokken. Wesselink heeft al van jongs af aan altijd een grote belangstelling voor de KoepelKathedraal gehad.

Tijdens de lezing zal Wesselink ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de torens en koepel van de Nieuwe Bavo. Eerst volgt een algemeen verhaal over de symboliek van kerktorens door de eeuwen heen. Vervolgens wordt ingegaan op de voorontwerpen van zowel vader als zoon Cuypers en worden de koepel en torens besproken. Hoe zijn uiteindelijk de huidige torens en koepel tot stand gekomen en wat betekent de gedachte achter de vormgeving en symboliek ervan? Ook de aanzienlijke verschillen tussen de niet-uitgevoerde en uitgevoerde ontwerpen zullen worden besproken.